MENU

MapaSec de l’economia comunitària

MapaSec de l’economia comunitària al barri de Poble Sec.

http://cooperasec.barripoblesec.org/2016/07/03/pensant-i-imaginant-com-pot-ser-un-poble-sec-cooperatiu-i-comunitari/