MENU

Drets I presó

Serie de carteles para el ciclo de Conferencias “Drets i Presó”. Encargo realizado para el Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, Ajuntament de Barcelona. Noviembre de 2017.